HELP MEE

Soberheid is een van onze kernwaarden. Het grootste deel van onze activiteiten voeren wij uit zonder dat daar geld voor nodig is:

Kortom, wij zien onszelf als “ontwikkelingshulp 4.0”

Om onze ambities te verwezenlijken hebben wij hulp nodig van partners en vrijwilligers.

U kunt ook bijdragen! Daar krijgt u natuurlijk iets voor terug. Komt u als vrijwilliger naar Afrika om uw kennis te delen, dan neemt u onvergetelijke ervaring mee naar huis. Doneert u materiaal of een geldbedrag, dan volgt u de impact van uw bijdrage via ons tracering en tracking systeem.

Op welke manier kunt u bijdragen aan de doelen van Climbing the Right Tree?

Geef je hardware een tweede kans in een Afrikaans klaslokaal.

Deel je kennis en vaardigheden.

Uiteraard kan je ook een financiële bijdrage leveren aan onze missie.

DOE EEN HARDWAREDONATIE

Gebruikte hardware krijgt een tweede kans  op scholen in Afrika. Wij zorgen er kosteloos voor dat de data van de gebruikte hardware wordt verwijderd. Wij gebruiken hiervoor een gratis open source softwareprogramma voor dat een goede reputatie heeft. Dit programma heet DBAN. DBAN heeft enkele tekortkomingen, want de software verwijdert geen SSD-geheugen en produceert geen geautomatiseerd logbestand van het opschoningsproces. Desalniettemin is DBAN voor de meeste organisaties een goede oplossing. Als uw bedrijfsprocessen of accreditatie echter een ander hulpmiddel voor het wissen van data vereisen, dan kiezen wij samen met u een andere methode.

Via ons tracering en tracking systeem volgt u de gebruikte computers en andere hardware die u doneert. Ook bijdragen aan logistiek en transport zijn nodig. Denk aan gebruik of sponsoring van vrachtwagens, containers, opslag en schepen.

Vind ons

Neem contact met ons op

Climbing The Right Tree, Grebbeweg 19B
3902 HG Veenendaal, Netherlands 
+ 31 6 15038099