HELP MEE

Soberheid is een van onze kernwaarden. Het grootste deel van onze activiteiten voeren wij uit zonder dat daar geld voor nodig is:

Kortom, wij zien onszelf als “ontwikkelingshulp 4.0”!

Om onze ambities te verwezenlijken hebben wij hulp nodig van partners en vrijwilligers.

U kunt ook bijdragen! Daar krijgt u natuurlijk iets voor terug. Komt u als vrijwilliger naar Afrika om uw kennis te delen, dan neemt u onvergetelijke ervaring mee naar huis.

Doneert u materiaal of een geldbedrag, dan volgt u de impact van uw bijdrage via ons tracering en tracking systeem.

Op welke manier kunt u bijdragen aan de doelen van Climbing the Right Tree?

Geef uw hardware een tweede kans in een Afrikaans klaslokaal.

Deel uw kennis en vaardigheden.

Uiteraard kunt u ook een financiële bijdrage leveren aan onze missie.

Doe een hardwaredonatie

Gebruikte hardware krijgt een tweede kans op scholen in Afrika. Wij zorgen er kosteloos voor dat de data van de gebruikte hardware wordt verwijderd. Wij gebruiken hiervoor de open source software DBAN. Deze software verwijdert geen SSD-geheugen en produceert geen geautomatiseerd logbestand van het opschoningsproces. DBAN is voor de meeste organisaties een goede oplossing. Als uw bedrijfsprocessen of accreditatie echter een ander hulpmiddel voor het wissen van data vereisen, dan kiezen wij samen met u een voor u passende methode.

Via ons tracering en tracking systeem volgt u de gebruikte computers en andere hardware die u doneert.

Ook bijdragen aan logistiek en transport zijn nodig. Denk aan gebruik of sponsoring van vrachtwagens, containers, opslag en schepen.

Contact

Climbing The Right Tree, Grebbeweg 19B
3902 HG Veenendaal, Nederland 
+ 31 6 15038099